Programa Adults

IMG_1305Mètode

El programa ABC per adults va destinat a principiants i a estudiants de nivell avançat.

Formem els grups segons els nivells, per tal de maximitzar el teu temps i aprenentatge a l’escola.

Les nostres classes divertides i dinàmiques asseguren que la teva motivació i entusiasme es mantindran actius al llarg del curs, i a la vegada milloraràs les teves habilitats lingüístiques.

Centrem la nostra atenció en l’expressió i comprensió oral, ja que aquestes proporcionen una base sòlida per a tots els altres aspectes de l’idioma.

Tractem una conversa creativa rica en continguts, aspectes socials i professionals que connecten l’idioma amb el teu dia a dia. I complementem el teu aprenentatge amb la revista ‘Hot English Magazine’ i la possibilitat a examinacions de nivell.

Integració del Contingut amb el Llenguatge

Amb l’aplicació d’un aprenentatge que integra el contingut amb el llenguatge, assimilaràs l’idioma de diverses maneres.

Totes les activitats i tallers es realitzen en Anglès oferint un aprenentatge que integra el contingut amb el llenguatge (CLIL en Anglès – Content and Language Integrated Learning), el qual ha demostrat ser una manera molt eficaç d’aprendre a comunicar-se en una llengua estrangera.

També realitzem activitats extra-curriculars anomenades ‘Community English’, on oferim l’oportunitat de posar en pràctica els continguts apresos mitjançant diverses activitats, com per exemple Skate, SUP, Excursions, Sortides al Teatre, etc.

Tenim una gran experiència en aquests àmbits. El nostre coneixement combinat amb el dinamisme de les classes dissenyades al detall i presentades en un entorn de suport, generen un ambient idoni per a millorar coneixements i habilitats de l’Anglès.

★ Tota la comunicació es fa en Anglès
★ Entorn vivencial i contextual
★ Augment de confiança i fluïdesa en l’idioma
★ Situacions reals de comunicació
★ Aprenentatge que integra el contingut amb el llenguatge
★ Vocabulari

Hot English Magazine 0000

Durant el curs utilitzem aquesta revista mensual que explora la comprensió i expressió oral i escrita amb més detall.

Hot English és una revista de 48 pàgines colorides amb temes d’actualitat, vocabulari molt útil i exercicis de comprensió oral amb accents de tot el món.

Pots arribar a aprendre fins a 500 paraules cada mes, modismes, phrasal verbs i expressions útils per als teus viatges, negocis i converses.

Aprendràs sobre la cultura més recent de l’idioma, negocis, música, pel·lícules, viatges i notícies. Aprèn l’Anglès de veritat per a poder-te comunicar amb els nadius!

logo

Opcions d’Examen

Trinity Examseltcourseproviderlogorgbforweb2

Per als estudiants del curs ‘Hot English’, a final de curs oferim l’opció de realitzar el ‘Trinity Exam’.

Trinity’s Graded Examinations in Spoken English (GESE) són avaluacions personals (un a un, cara a cara) de l’expressió i comprensió oral amb un examinador de Trinity.

La preparació per a aquests exàmens i el rendiment de les qualificacions GESE dóna suport a les persones que desitgin desenvolupar la seva habilitat per parlar en el llenguatge Anglès – ja sigui per objectius personals, d’estudi, de viatges, de feina, etc.

Els exàmens GESE de Trinity estan dissenyats per a complementar els cursos generals d’Anglès, i la preparació per a l’examen es centra en el desenvolupament d’habilitats comunicatives i en fomentar la confiança entre els candidats.

Per a més informació contacteu amb nosaltres.

Cambridge English Firstfirst

A ABC Active els alumnes es poden preparar per a realitzar l’examen ‘Cambridge English First’ amb dues classes setmanals.

El nivell d’aquest examen correspon a B2/Upper Intermediate, per la qual cosa es requereix fer una prova d’admissió per a comprovar el nivell de l’interessat/da.

La qualificació de Cambridge English First (FCE) demostra que es pot utilitzar l’Anglès quotidià tant escrit com parlat amb fins laborals o educatius.

Preparar-se per al Cambridge English First (FCE) permetrà adquirir aquest tipus de destreses lingüístiques pràctiques:

– Comprendre les idees principals de textos complexos.
– Mantenir una conversa sobre temes diversos, expressar opinions i realitzar argumentacions.
– Redactar textos clars i detallats que expressin les teves opinions i que expliquin els avantatges i els desavantatges dels diferents punts de vista.

Raons per les que escollir Cambridge English First (FCE):

– Considerada una de les titulacions d’Anglès més importants del món.
– Acceptada com a titulació en Anglès intermedi per milers d’empreses líders i institucions educatives a tot el món.

Per a més informació contacteu amb nosaltres.

Activitats Extra-Curriculars

Community Englishrainbownetworks430 (1)

Aquestes trobades extra-curriculars proporcionen una plataforma per a viure i posar en pràctica el teu Anglès en el món real. Periòdicament organitzem excursions com caminades per la naturalesa, skate, SUP, visites al teatre, etc– sempre en Anglès. D’aquesta manera podràs posar en pràctica els teus coneixements conjuntament amb els teus amics fent activitats atractives.