Sobre mí

ABC Active és la culminació d´un treball  creatiu, creat a partir de la meva formació i experiència en l’ensenyament de l’idioma a través de la creativitat. Com a professor he dissenyat aquest programa, el qual és una plataforma per a què els alumnes s’expressin lliurement, es coneguin a ells mateixos i explorin les seves habilitas creatives, incorporant aptituds lingüístiques.

Una gran experiència m’avala, i l’amor pel que faig fa que tracto aquests tallers amb una gran dedicació i passió.

Bori Várkonyi

Screenshot_20190529-135051

Aquí hi ha algunes dades sobre mi que crec que són rellevants i del vostre interès:

  • Sóc llicenciada en art teràpia (Universitat Pompeu Fabra) i professor d’anglès amb un títol CELTA d’International House. Tinc molts anys d’experiència treballant amb nens, tant en un entorn terapèutic com en l’ensenyament d’anglès. Crec que és extremadament important tenir en compte el benestar emocional dels meus alumnes. M’agrada assegurar-me que les meves classes siguin un espai segur per a tots i que tothom se senti còmode.
  • Vaig néixer a la bonica ciutat de Budapest, Hongria, però he viscut i estudiat la major part de la meva vida a l’estranger en països com Canadà, Estats Units, Suècia i durant els últims 12 anys, Barcelona. A causa d’això, he arribat a conèixer a moltes persones interessants i vaig tenir l’oportunitat d’aprendre un parell d’idiomes.
  • Gaudeixo de molts passatemps, la majoria dels quals són activitats creatives. Especialment m’agrada fer joieria en plata (podeu veure coses que he fet en instagram https://www.instagram.com/borborolla/ o https://lemonpaws.wordpress.com), cantar i ballar. La creativitat és una necessitat bàsica en la meva vida i la meva intenció és incorporar la major quantitat possible en el meu ensenyament, fent de l’aprenentatge de l’anglès una activitat més interessant i divertida.

Aquí hay algunos datos sobre mí que creo que son relevantes y de vuestro interés:

  • Soy licenciada en arte terapia (Universitat Pompeu Fabra) y profesor de inglés con un título CELTA de International House. Tengo muchos años de experiencia trabajando con niños, tanto en un entorno terapéutico como en la enseñanza de inglés. Creo que es extremadamente importante tener en cuenta el bienestar emocional de mis alumnos. Me gusta asegurarme de que mis clases sean un espacio seguro para todos y que todos se sientan cómodos.
  • Nací en la encantadora ciudad de Budapest, Hungría, pero he vivido y estudiado la mayor parte de mi vida en el extranjero en países como Canadá, Estados Unidos, Suecia y durante los últimos 12 años, Barcelona. Debido a esto, he llegado a conocer a muchas personas interesantes y tuve la oportunidad de aprender un par de idiomas.
  • Disfruto de muchos pasatiempos, la mayoría de los cuales son actividades creativas. Especialmente me gusta hacer joyería en plata (podeis ver cosas que he hecho en  instagram https://www.instagram.com/borborolla/ o https://lemonpaws.wordpress.com), cantar y bailar. La creatividad es una necesidad básica en mi vida y mi intención es incorporar la mayor cantidad posible en mi enseñanza, haciendo del aprendizaje del inglés una actividad más interesante y divertida.

Here are some facts about me that I think are relevant and perhaps interesting for you to know:

  • I’m a licenced art therapist (Universitat Pompeu Fabra) and an English teacher with a CELTA degree from International House and have many years of experience working with children, both in a therapeutic setting and teaching English. I think it’s extremely important to take into consideration the emotional well-being of my students, I like to make sure that my classes are a safe space for everyone and that everyone feels comfortable.
  • I was born in the lovely city of Budapest, Hungary but have lived and studied most of my life abroad in countries such as Canada, the USA, Sweden, and for the past 12 years, Barcelona. Because of this I’ve gotten to know many interesting people and have had the chance to learn a couple of languages.
  • I enjoy many hobbies, most of which are creative endeavors. I especially like making silver jewelry (you can check me out on instagram https://www.instagram.com/borborolla/ or https://lemonpaws.wordpress.com), singing and dancing. Creativity is a basic necessity in my life and my intention is to incorporate as much of it into my teaching as possible, making learning English a more interesting and fun activity.